Valnødde plantagen

Valnøddeplantagen er et langsigtet projekt, hvor vi udelukkende arbejder med forædlede eller podede sorter, som vi har fundet rundt i Europa. Der blev på vores forsøgmark plantet 16 valdnøddesorter i foråret 2015. Siden er Sorten Lara kommet til, som e