insekt-planter

Insekt-planter dækker over mange forskellige, som er med til at øge biodiversiteten. Nogle er specielt til sommerfugle andre til humlebier eller andre insekter.