Stort udvalg i haveplanter

Hurtig pakke levering med GLS

Alt sendes som pakke eller på palle

CA lagringskasser til æbler, blommer og valnødder

Ved brug af CA lagrings kasser kan man få en besparelsen på 30-50%, idet 30-50% flere frugter kan sælges som 1. kvalitet spiseæbler til frisk konsum, end ved almindelig kølelagring.

Frugt som lageres i CA kasser har mindre angreb af lagersvampen Gloeosporium, som i nogle æblesorter kan koste 10 % frasortering af æblerne. I frugter fra CA-kasserne er frasorteringen af Gloeosporium nede på ca. 1 %

De relativt små lagreenheder passer fint til hjemmesalg, hvor en CA kasse kan hentes fra køl og åbnes, 1 sort af gangen , uden at øvrige lagrede frugter lider skade. Frugten kan bevares sund og velsmagende i længere tid , og færre frugter vil gå tabt.

Link: https://ec.europa.eu/agriculture/index_da