Grøngødning

Grøngødning bruges til at dække jord, som ikke lige er i anvendelse. Når man skal bruge jorden, graves eller fræses plantedelene ned i jorden. Honningurt er meget hurtig til at spire og er den som kan sås meget sent på året.